Чанарын шалгалт

Нэвчилсэн тестерүүд

Өндөр хүчдэлийн

  • UDK451 байна Өндөр хүчдэл алдагдах шалгагч - 1 толгой
  • UDK452 байна Өндөр хүчдэл алдагдах шалгагч - 1-2 толгой
  • UDK453 байна Өндөр хүчдэл алдагдах шалгагч - 1-3 толгой
  • UDK454 байна Өндөр хүчдэл алдагдах шалгагч - 1-4 толгой
  • UDK461 байна Өндөр хүчдэл алдагдах шалгагч - 1 толгой
TOP

Таны мэдээлэл үгээ мартсан уу?