СУРГАЛТЫН НЭГДСЭН ШАЛГАЛТЫН ҮНЭГҮЙ: БАРИЛГА

Дельта Инженеринг олон гоожсон шалгагчдыг үйлдвэрлэлийн орчныг буруу зохицуулж байгааг анзаарсан. Үүний үр дүнд ихээхэн хэмжээгээр хуурамчаар татгалзаж, эсвэл бүр ч муу шил шилждэг.

TOP

Таны мэдээлэл үгээ мартсан уу?