Чанарын шалгалт

Нэвчилсэн тестерүүд

Онгоцон дээр

  • UDK341 байна   Нислэгийн урсгалын шалгагч дээр эдийн засгийн - 1 толгой
  • UDK351 байна   Нислэгийн урсгалын шалгагч дээр - 1 толгой
  • UDK352 байна   Нислэгийн урсгалын шалгагч дээр - 1-2 толгой
  • UDK353 байна   Нислэгийн урсгалын шалгагч дээр - 1-3 толгой
  • UDK354 байна   Нислэгийн урсгалын шалгагч дээр - 1-4 толгой
TOP

Таны мэдээлэл үгээ мартсан уу?